Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Lofotleger AS

Aktuelt

Coronaviruset 

Hele Norge er nå under omstilling og store tiltak er iverksatt for å prøve å beskytte oss mot coronaviruset.

Her er litt om hvordan vi på Lofotleger jobber.

Pr 17.03.20 setter vi ikke opp elektive timer uten at det er avtalt med lege, og daglig gjøres det vurderinger om hvem og hva som skal inn på legekontoret.

Vi ber våre pasienter ta kontakt per telefon og SMS og unngå personlig oppmøte. Vi beklager at det kan være mye ventetid på telefonen og vi gjør alt vi kan for å få svart alle.

Vanlige spørsmål og svar ang corona:

 • Ved karantene anbefales det at du bruker egenmelding, kontakt din arbeidsgiver.

 • Hvis du ikke kan bruke egenmelding tar du kontakt for sykemelding.

 • Pr i dag er ikke anbefalingene å sykemelde personer som er i risikogruppen

 • Det skrives ikke ut resepter hvis du fremdeles har flere uttak på den du allerede har

 • Har du vært i utlandet eller sør for Dovre, skal du rett i hjemmekarantene med tilbakevirkende kraft, datoer som gjelder er utland 27.02.20 og sør for Dovre 10.03.20 Det er ikke behov for å ta kontakt med legekontoret, bortsett fra hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon

  

Informasjon 

Ved mistanke om Coronavirus, ber vi om at du IKKE møter opp uanmeldt ved legekontoret. Dette er for å hindre og begrense evt. smitte.

Vi anbefaler pasienter om å holde seg oppdatert på Folkehelseinstituttes hjemmeside for siste informasjon om coronavirus. Her finnes også oppdaterte reiseråd og informasjon om hvem som skal testes for coronarvirussmitte. 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Dersom du oppfyller kriteriene for å testes for coronavirus, skal du kontakte legekontoret per telefon (ikke sms, og ikke uanmeldt oppmøte). Det vil da bli gjort avtale med deg om hvor og hvordan du skal testes. Er du i tvil om du skal testes eller ved andre spørsmål, kontakter du oss per telefon. 

Tlf Legevakt: 116117 Lofotleger 763 03 406 eller virusinformasjonstelefonen 815 55 015

Takk

 

English

Coronavirus

In case of suspected coronavirus, we ask that you DO NOT show up unannounced at the doctor's office. This is to prevent or limit any spread of infection. We advise patients to stay updated on the Public Health Institute's website for the latest information on the coronavirus. There are also updated travel advice and information on who to test for coronarvirus infection. 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

If you meet the criteria for testing for coronavirus, contact your doctor's office by phone, not unannounced attendance. An agreement will then be made with you about where and how to test. If you have any doubts about whether you should be tested or have other questions, contact us by phone.

Emergency room 116117 or 763 03 406  you can allso call virus information phone 815 55 015

Thank you

 

Pneumokokkvaksine

Det er nå begrenset tilgang på Pneumovax i Norge. FHI har gått ut med retningslinjer for hvem som skal få bestille disse vaksinene.
Det er kun pasientene med disse indikasjonen som skal få ekspedert resept:
 •     Hivinfeksjon / AIDS
 •     Stamcelletransplantasjon
 •     Anatomisk eller funksjonell miltmangel
 •     Cerebrospinalvæskelekkasje
 •     B-cellesvikt
 •     Hematologisk kreft (leukemi, lymfom,     myelomatose)
 •     Organtransplantasjon
 
En slik vaksine kan bidra til å forebygge at pasienter får en ekstrainfeksjon om de blir smittet av coronaviruset.
Det er nå fritt for denne vaksinen i Vestvågøy Kommune og det er ikke mulig og bestille mer fra levreandør. Vi kommer ut med mer informasjon så snart vi vet noe. 
 
Oppdatert 12.03.20
 
 

Velkommen til vår hjemmeside.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestillinger via SMS på denne siden. Bruk de blå linkene på høyre side her -->

Her kan du bestille timer, resepter og andre henvendelser som ikke er akutte. 

Du vil i tillegg finne en del informasjon om oss her.

Utover dette er du velkommen til å ta kontakt på telefon eller direkte oppmøte hos oss, om du ønsker. Vi skal gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg.                   

Velkommen til oss.

 

 

 

Turister/pasienter uten fastlege.

Vi har to legekontor her på Vestvågøy, og turister/pasienter uten fastlege blir oppdelt utifra måneden de er født.

Lofotleger har Januar til og med Juni.

Leknes Legesenter har Juli til og med Desember.

Disse pasientene har kun krav på akutt legehjelp. 

Tourists/patients without GP in Vestvågøy.

In Vestvågøy we have two doctor offices.

Lofotleger will take care of patients born January to June.

Leknes Legesenter will take care of patients born July to December. Phone number: +47 760 56 400

These patients will only receive emergency medical care. 

 

TELEFONPROBLEMER

Vi har desverre til tider problemer med telefonsystemet vårt. Dette fører til at samtaler blir brutt, og at det kan være vanskelig å komme gjennom. 

Vi jobber med å finne en løsning på problemet og vi beklager de ulemper dette måtte medføre deg.

Om du ikke når oss på telefonen bruk lenkene på hjemmesiden. Om det skulle være noe akutt ring: 76 30 34 06

 

VIKTIG INFORMASJON

Da mange av våre pasienter og ansatte har sterk allergi for parfyme, ber vi om at dette blir tatt hensyn til.

Sterk parfyme kan gi enkelte pasienter store pusteproblemer!

Takk.